Standardy jakościowe

Firma Unigast zapewnia bezpieczeństwo produktów spożywczych, które posiada w swojej ofercie poprzez wdrożenie we wszystkich magazynach:
  • Zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP)
  • Zasad Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP)
  • Systemu HACCP zgodnego z 7 zasadami
  • Sformułowanymi przez WHO i zawartymi w Codex Alimentarius
Na podstawie Drzewka Decyzyjnego i Analizy Zagrożeń w magazynach dystrybucyjnych wyznaczono dwa punkty krytyczne (CCP), które są monitorowane i prowadzone są z nich zapisy.
  • Dostawy produktów spożywczych od Producentów
  • Magazynowania produktów spożywczych w mroźni i chłodni (pomiar temperatury)
Monitoring temperatur w magazynach firmy Unigast jest:
  • Zautomatyzowany (Dział jakosci otrzymuje informację sms-ową w razie przekroczenia dopuszczalnych zakresów temperatur)
  • Ciągły
Produkty spożywcze dystrybuowane są do Klientów specjalistyczną, nową flotą samochodów, które są do tego przystosowane i posiadają:
  • dwie komory: mroźniczą i chłodniczą
  • drukarki z możliwością wydruku pomiaru temperatury w każdej z komór na każdym etapie dystrybucji

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą